Branżowa szkoła

W szkole branżowej kształcą się uczniowie  w następujących kierunkach:

- kucharz

- monter elektronik

- cukiernik

- krawiec

- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej ( to kierunek dla uczniów z dysfunkcją sprzężoną)

Nauka w szkole branżowej trwa 3 lata i kończy się egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie. Obecnie w 4 oddziałach kształci się 20 uczniów. Szkoła posiada 4 bardzo dobrze wyposażone pracownie ( gastronomiczne, cukierniczą i odzieżową) w których odbywa się kształcenie teoretyczne i praktyczne.Zajęcia praktyczne w klasach o profilu monter –elektronik odbywają się w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy przy ulicy Karłowicza.

Szkoła zapewnia:

  • kompetentną kadrę pedagogiczną,
  • stałą opiekę psychologiczną,pedagogiczną i logopedyczną,
  • indywidualizację nauczania,
  • edukację w małych zespołach klasowych.

 

Oddziały i wychowawcy klas w szkole branżowej i szkole zawodowej - Rok szkolny 2017/18

 Klasa 1 Branżowa -  J. Oliwkiewicz - Fryckowska

Klasa 3ga kucharz: mgr H. Zielińska


 

   

Adres Ośrodka

ul. Akademicka 3
85-796 Bydgoszcz

tel: 52 344-74-15
sekretariat

tel: 52 344-74-10(20)
portiernia

fax: 52 346-36-16
e-mail: biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl

   

Wyszukiwarka  

   

Organem prowadzącym dla OSW nr 2 jest Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego

   

Certyfikat  

   

Zajęcia Terapeutyczne  

   

   
© 2018 Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2