Utworzono: środa, 04, wrzesień 2013 17:07

Szkoła Policealna - Technik informatyk, Florysta

Szkoła Policealna  została utworzona w w 2009r.

W szkole policealnej prowadzimy edukację w zawodzie Technik Informatyk.

Szkoła posiada dwie pracownie komputerowe podłączone do Internetu.

Uczniowie na zajęciach mogą korzystać z tabletów, skanerów, drukarek oraz oprogramowania graficznego: m.in. pakietu Corel Draw, Corel Video Studio Pro i innych.

Szkoła jest 2 letnia (4 semestry). W pierwszej i drugiej klasie odbywają się miesięczne praktyki przygotowujące uczniów do pracy w zawodzie Technik Informatyk.

Od roku szkolnego 2017/18 została wprowadzona nowa podstawa programowa.

Uczniowie przystępują do egzaminów w dwóch kwalifikacjach:

EE.08 - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci (egzamin po 2 semestrze)

EE.09 - Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych (egzamin po 4 semestrze)

Informator egzaminacyjny - technik informatyk

 

W poprzedniej podstawie programowej z roku 2012 uczniowie przystępowali do egzaminów w trzech kwalifikacjach:

E.12 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (egzamin po 2 semestrze)

E.13 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (egzamin po 3 semestrze)

E.14 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (egzamin po 4 semestrze)


Szkoła Policealna o kierunku Florystyka powstała w 2015r.

SYMBOL CYFROWY: 343203

Kwalifikacja: K1 – Wykonywanie kompozycji florystycznych (R.26.)

Cykl kształcenia

Nauka trwa 1 rok (2 semestry). Kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Po zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje dyplom zawodowy z tytułem florysty.

Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 (R.26.) odbywa się pod koniec II semestru i składa się z części praktycznej oraz testu z teorii.


Szkoła przygotowuje uczniów do:

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.oswnr2.bydgoszcz.pl/index.php/szkola-3/szkola-policealna/39-o-szkole?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeId1d98b4bb60