Rekrutacja do szkół na rok szkolny 2019/20

 

Dyrektor KPSOSW nr 2 w Bydgoszczy
ogłasza nabór na rok szkolny 2020/21 do następujących szkół:


 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zajęcia w ramach WWRD prowadzone są w domu rodzinnym lub w ośrodku.
Dzieci w wieku 0 – do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej przyjmowane są przez cały rok szkolny.

Szkoła Podstawowa nr 68

- zerówka

- klasa I

Szkoły Ponadgimnazjalne (Szkoła Branżowa, Technikum, Liceum, Szkoła Przysposabiająca)

Szkoła Policealna (Technik informatyk, Technik florysta)

Do nauki w naszym Ośrodku zapraszamy osoby niesłyszące i słabo słyszące, niewidome i słabo widzące, z niepełnosprawnością ruchową, z afazją, autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnościami sprzężonymi, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

 

 

   

Adres Ośrodka

ul. Akademicka 3
85-796 Bydgoszcz

tel: 52 344-74-15
sekretariat

tel: 52 344-74-10(20)
portiernia

fax: 52 346-36-16
e-mail: biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl

   

kujawsko-pomorskie

   

Wyszukiwarka  

   

Organem prowadzącym dla K-P SOSW nr 2 jest Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego

   

Certyfikat  

   

Zajęcia Terapeutyczne  

   

   
© 2020 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2