RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (dalej Rozporządzenie) oraz na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018,poz.1000)  informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy ul. Akademicka 3  Bydgoszcz 85-796
 2. Kontakt :telefon: 52 344 74 15; adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.;
 3. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  1.  realizacji czynności urzędowych tj.: Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów na podstawie art. 6 ust.1 lit. a  Rozporządzenia;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art.6 ust.1 lit.b Rozporządzenia;
  3. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
  4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej na podstawie art.6 ust.1 lit. d Rozporządzenia;
  5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie art.6 ust.1 lit. e Rozporządzenia;
  6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem na podstawie art.6 ust.1 lit. f Rozporządzenia
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 1. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 3. Podanie przez Państwo danych osobowych jest warunkiem realizacji czynności prawnych. Przy czym podanie danych jest:
  1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.
 1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania

 

 

 

 

 

 

Posiadamy specjalistyczne gabinety logopedyczne, rewalidacyjne, terapeutyczne, gabinet pielęgniarki i stołówkę.

 

 

Pracownie przedmiotowe są wyposażone w pomoce dydaktyczne. W kilku klasach zamontowane są tablice interaktywne, świetlica szkolna zapewnia opiekę nad wychowankami. Dzieci i młodzież mogą korzystać z placu zabaw, boiska i sali gimnastycznej.

Nasz Ośrodek ma wspaniałą lokalizację w otoczeniu zieleni i lasu.

Jesteśmy placówką przyjazną dla uczniów na wózkach.

Zapraszamy!    -   Przyjdź do nas i zobacz!

Darmowy Podręcznik

Regulamin korzystania z podręczników w ramach programu "Darmowy podręcznik" - pobierz

Wszystkie podręczniki w wersji elektronicznej dostępne są na stronie http://naszelementarz.men.gov.pl/

Polityka plików cookies

Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 1. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
 2. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn wysyłane są cookies firmy Google, które służą dopasowaniu reklam wyświetlanych w modułach Google do Twoich zainteresowań.
 3. W każdym momencie możesz wyłączyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych ciasteczek poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
 4. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

JAK WYŁĄCZYĆ CIASTECZKA

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

 

 

Aktywna Edukacja

Głównym celem programu Aktywna edukacja jest wyposażenie dyrektorów szkół i nauczycieli w wiedzę i umiejętności niezbędne, by wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) przyniosło jak największy pożytek. Uczestnicy programu poznają rozwiązania metodyczne i organizacyjne pozwalające wykorzystać nowoczesny sprzęt w taki sposób, by jak najlepiej wspierał proces nauczania i uczenia się uczniów.

W roku szkolnym 2014/15 nauczyciele naszego Ośrodka już trzeci rok biorą udział w programie "Cyfrowa szkoła".

Pierwszym zadaniem kursu w tym roku szkolnym było opracowanie KODEKSU korzystania z Technologii informacyjno-komunikacyjnej w naszym Ośrodku.

 

Kodeks TIK - Technologii informacyjno-komunikacyjnej

OSW nr 2 - SP 68 i Gimnazjum nr 45

 1. Korzystanie z TIK ma być bezpieczne zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.
 2. Chronimy dane osobowe, opracowania oraz materiały edukacyjne  wszystkich osób korzystających z TIK poprzez nieudostępnianie danych dostępowych do własnego konta oraz serwisów internetowych.
 3. Urządzenia mobilne w pracowniach korzystających z TIK (laptop, tablet) używane są tylko na lekcjach pod opieką nauczyciela.
 4. Podczas tworzenia materiałów edukacyjnych zarówno uczniowie jak i nauczyciele wykorzystujący pracę innych osób (zdjęcia, teksty, nagrania itp.) przestrzegają zasad prawa autorskiego.
 5. Współpraca między użytkownikami TIK (nauczyciele, uczniowie, rodzice) odbywa się zarówno w sieci lokalnej, poprzez udostępnianie materiałów edukacyjnych oraz w sieci globalnej, poprzez pocztę elektroniczną e-mail oraz stronę internetową.
 6. Wszyscy korzystający z TIK współpracują ze sobą, pomagają wybrać odpowiednie narzędzia pracy, aktywnie tworzą zasoby edukacyjne poszerzając swoją wiedzę teoretyczną oraz praktyczną.
 7. Wszyscy użytkownicy dbają o sprzęt znajdujący się na terenie ośrodka.

 

Przykładowe konspekty zajęć do pracy z TIK:

- Poznajemy system dziesiątkowy liczb - opracowanie H. Sułek - Stawicka

- Notacja wykładnicza - opracowanie Joanna Rak

   

Adres Ośrodka

ul. Akademicka 3
85-796 Bydgoszcz

tel: 52 344-74-15
sekretariat

tel: 52 344-74-10(20)
portiernia

fax: 52 346-36-16
e-mail: biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl

   

kujawsko-pomorskie

   

Wyszukiwarka  

   

Organem prowadzącym dla K-P SOSW nr 2 jest Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego

   

Certyfikat  

   

Zajęcia Terapeutyczne  

   

   
© 2018 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2